Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach ogłasza konkurs na stanowisko: księgowy 1/2 etatu

Dyrektor Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: księgowy ds. kadr

w wymiarze etatu: ½

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zastrzeżenie: z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas określony, może zostać zawarta umowa o pracę na okres próbny.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe, staż pracy – min. 2 lata na podobnym stanowisku,

b) znajomość zagadnień kadrowych,

c) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,

d) znajomość obsługi komputera,

e) obywatelstwo polskie,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego,

h) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

b) posiadanie kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania,

c) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) odpowiedzialność,

f)  obowiązkowość,

g) odporność na stres,

h) umiejętność pracy pod presją czasu,

i) prawo jazdy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ważniejsze zadania:

a) sporządzanie i kompletowanie dokumentów dotyczących umów o zatrudnieniu,

b) sporządzanie i kompletowanie dokumentów dotyczących rozwiązania lub zmiany stosunku pracy,

c) przygotowanie decyzji dotyczących pracowników wynikających z kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela  odnośnie  dodatków za wysługę lat, dodatku wiejskiego, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezpłatnego, zmian uposażenia, przeszeregowania pracowników oraz innych decyzji wynikających z obowiązujących przepisów,

d) prowadzenie akt osobowych pracowników ZS Siemianice,

e) prowadzenie spraw dotyczących urlopów,

f) prowadzenie spraw dotyczących medycyny pracy – badań lekarskich, a w szczególności: współpraca z inspektorem BHP i P.POŻ w zakresie szkoleń pracowników, wymiany sprzętu gaśniczego, ruchów kadrowych  szkole.

g) prowadzenie rejestrów: zwolnień lekarskich, urlopów,

h) sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu kadr,

i) sporządzanie list obecności pracowników szkoły,

j) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

k) prowadzenie ewidencji (kartotek) przydziału odzieży roboczej dla pracowników ZS Siemianice,

l) prowadzenie archiwum w zakresie powierzonych obowiązków,

ł) prowadzenie dokumentacji pracowników przebywających na stażach w szkole.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na stanowisko księgowego ds. kadr z listem motywacyjnym.

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie).

c) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

d) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych.

e) pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./.

g) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacji jego postanowień.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach, Siemianice, ul. Słupska 42, 76 – 200 Słupsk, albo pocztą na adres Zespołu Szkół z dopiskiem: Nabór na stanowisko księgowego, w terminie do dnia 18 grudnia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach, Siemianice, ul. Słupska 42. 76 – 200 Słupsk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2009 r. W tym dniu przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy z kandydatami oraz w końcowej fazie dokonany zostanie wybór kandydata.

Załącznik do ogłoszenia stanowi: Regulamin konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Śmigiel 04-12-2009 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2009 12:28