Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespól Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby i ich kompetencje

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

- Dyrektor - mgr Danuta Konkol

- Wicedyrektor - mgr Agnieszka Fitowska

Do kompetencji dyrektora szkoły należy :
1) Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą szkoły reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
4) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły podjętych w ramach ich kompetencji;
5) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia;
7) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
8) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim;
9) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez  Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
10) Organizowanie zarobkowej działalności szkoły;
11) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wyników, wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

Do kompetencji wicedyrektora należy:
1) Nadzór nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
2) Omawianie hospitacji i udzielenie zaleceń.
3) Wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar.
4) Podpisywanie pism wychodzących w zakresie konkursów, imprez kulturalnych    i sportowych.
5) Przydział godzin i zajęć pozalekcyjnych.
6) Udzielanie zgody na wyjazd klas na wycieczki.
7) Wydawanie zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Walczak 22-04-2008 16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Karolina Walczak 02-09-2020 10:05